SUBVENCIONS DE COMERÇ

 

Ja estan obertes les bases per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

BENEFICIARIS

– Professionals autònoms.
– Empreses individuals, associacions o agrupacions: cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra.
– Entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
– Empreses de serveis: tallers mecànics; serveis fotogràfics; copisteries i arts gràfics; serveis de reparacions; tintoreries i bugaderies; perruqueries i salons d’estètica i bellesa; bars; cafeteries i restaurants; serveis de menjar preparat i càtering; agències de viatges detallistes.
– Empreses de comerç al detall.
– Empreses artesanes.
– Ajuntaments i els seus organismes públics que estiguin vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

PROCEDIMENT

1. Presentació de la sol·licitud.
2. Resolució i notificació de la sol·licitud.
3. Facturat, pagat i operatiu a 31.12.2024
4. Justificació sobre la resolució.
5. Pagament sobre la justificació.

PROGRAMES

1) Suport a les entitats representatives del sector del comerç: entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat en tot el territori de Catalunya, en una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 aquests comercials i que disposin d’un Pla d’actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys: 40.000 € ( 20.000 € gestió i estructura ).

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

– Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç”.
– Projectes de dinamització comercial a nivell associatiu.
– Projectes de transformació digital.
– Projectes de millora del coneixement, estudis, bases de dades o informes tècnics que aportin dades del sector i valor afegit de coneixement.
– Organització d’activitats i formació per a prestigiar i desenvolupar el talent. Tallers, formació, jornades, tour retails, premis…
– Foment de la internacionalització de les empreses associades.
– Accions per a la innovació de les empreses associades.
– Actuacions per a la recerca del talent.

Despesa mínima: 3.000 euros

2) Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda:

Entitats territorials sense ànim de lucre. 26.000 € (10.000 € gestió i estructura)
Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre: 12.000 € (5.000 € gestió i estructura)
Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres): 8.000 € (4.000 € gestió i estructura)

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

– Despeses directament relacionades amb les accions establertes en el Pla d’Actuació de l’Entitat (PAE).
– Despeses de gestió i estructura.

Despesa mínima: 3.000 euros

3) Suport a la xarxa associativa dels mercats municipals sedentaris i dels mercats de venda no sedentàries: les Associacions de Mercats Municipals Sedentaris i no Sedentaris de Catalunya

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

– Despeses per la implantació de serveis del mercat: consigna, repartiment a domicili, adaptació dels espais per a la logística dels nous canals de venda, punt d’informació, ludoteca, aula cuina, serveis per l’accessibilitat de les persones, instal·lació wi-fi.
– Despeses per la realització de campanyes de comunicació i promoció.
– Despeses de dinamització.
– Despeses per a la transformació digital dels mercats: portal web de comerç electrònic, campanyes de màrqueting digital, cartellera digital del mercat, accions de posicionament SEU i SEM, implantació d’estratègies per a la gestió de xarxes socials per a atreure i fidelitzar la clientela i la implantació altres estratègies publicitàries i comercials a través de mitjans i canals d’internet (no creació web).
– Despeses per a la transformació verda dels mercats.

Despesa mínima: 2.500 euros

4) Suport per als establiments emblemàtics i singulars: Professionals autònoms i empreses de comerç i de serveis.

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

– Despesa d’inversió per al manteniment i millora dels establiments.
– Despeses derivades de l’adequació d’establiments per a l’optimització de l’ús de l’aigua.

Despesa mínima: 3.000 euros

5) Suport per a l’obertura, reforma i millora d’establiments.
– Professionals autònoms.
– Empreses de comerç i serveis.
– Parades de mercat municipal sedentàries i no sedentàries.

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

Àmbit 1: Recuperació de locals buits
Àmbit 2: Reforma d’establiments
Àmbit 3: Parades de mercat de venda no sedentària
Àmbit 4: Optimització de l’ús d’aigua.

Despesa mínima: 1.000 euros

6) Suport als municipis en l’àmbit del comerç: Ajuntaments i els seus organismes públics que estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

Àmbit 1: definició del projecte per al suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits.
– Pla estratègic.
– Definició de l’estratègia per a l’obertura de locals en la zona definida.

Àmbit 2: implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació de locals comercials buits.
– Seguiment del projecte i implementació.

Despesa mínima: 3.000 euros

7) Suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS):
Ajuntaments i els seus organismes públics que estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
Associacions comercials territorials.
Àrees de promoció econòmica urbana.

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

– La delimitació del perímetre objecte de l’APEU
– La memòria justificativa que acredita la necessitat de la seva creació i la seva justificació.
– La identificació de les activitats econòmiques que hi ha en el perímetre delimitat.
– L’elaboració del pla del perímetre delimitat.
– L’elaboració del pla d’actuació.
– L’elaboració del pressupost del pla d’actuació.
– La definició dels estatuts de l’entitat gestora.
– La proposta de conveni amb l’ajuntament.
– La realització de jornades de sensibilització a la comunitat empresarial per a impulsar la creació de l’APEU.
– Qualsevol altra actuació necessària per a l’impuls i la creació de l’APEU.

8) Creixement i competitivitat de l’empresa artesana: Autònoms i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

ACCIONS SUBVENCIONABLES:
– Inversions en transformació digital per a fomentar la creació de sistemes de venda en línia: pàgina web i botiga en línia, alta i gestió de perfils corporatius a les principals xarxes socials, serveis externs de community management, consultoria i assessorament tecnològic i màrqueting digital.
– Anàlisi i implementació d’actuacions per a potenciar i millorar la sostenibilitat de la producció.
– Actuacions de comercialització, promoció i difusió com fires, exposicions i concursos, vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració de nous mercats, serveis de brànding.
– Actuacions per a la millora de l’estructura, com: adquisició o reparació de maquinària; programa per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes; contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte; matrícules de formació vinculades a l’activitat.

Despesa mínima: 1.000 euros

9) Suport als municipis en l’àmbit de l’artesania:
Organismes públics vinculats.
Entitats municipals descentralitzades.
Mancomunitats.
Consells comarcals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES:
Àmbit 1: Suport als municipis per a la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes.
Pla estratègic de la zona a recuperar del municipi.
Seguiment del projecte i implementació (exclòs cost de lloguer).

Àmbit 2: Suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania i la dinamització de museus i centres d’interpretació.

Despeses subvencionables: Cursos, conferències, exposicions, demostracions d’oficis, tallers infantils, concursos i despeses de difusió i publicitat.

Despesa mínima: 3.000 euros

Més informació sobre les subvencions de comerç aquí.